Anandam Vihar

Site Address :- Plot No. 1, S.No.150/1A/2, Kasbe Solapur, Near Old Vidi Gharkul, Solapur - 413005.
Project Status -


 • A Wing 1 BHK Flats - Total 96 Units
 • B Wing 1 BHK Flats - Total 96 Units
 • C Wing 1 BHK Flats - Total 96 Units


Booking Process -


 • Booking Amount - Rs. 21,000/-
 • Rs. 1,00,000/- at the time of agreement (within 1 month)
 • Remaining payment as per construction stage before possession
 • प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २.६७* लाखांपर्यंत सूट
 • EWS / LIG लोकांकरिता ५% स्टॅम्प ड्युटी माफ व GST पूर्ण सवलत

Download E-Brochure

MahaRERA Details

The project has been registered via MahaRERA registration number: P52600013748 and is available on the website https://maharera.mahaonline.gov.in under registered projects.MahaRERA Project Link


Download MahaRERA Certificate

Amenities

Nearest Places


Travel

image

 • Akkalkot Road - 1 Km
 • Hydrabad Highway - 1 Km
 • Juna Boramani Naka - 1.5 Km
 • Bus Stand - 4.5 Km
 • Railway Station - 6 Km


Shopping

image

 • Bank, ATM - 0.5 Km
 • Market Yard - 0.5 Km
 • Hotels - 0.5 Km
 • D Mart - 4 Km
 • Big Bazaar- 5 Km


Schools

image

 • Arihant English Medium School - 0.8 Km
 • S V C S High School - 2 Km
 • Mehata School - 2 Km
 • Kuchan High School - 2.5 Km


Colleges

image

 • DAV College - 2 Km
 • WIT- 2.2 Km
 • Polytechnic College - 3.2 Km
 • Commerce College - 2.5 Km
 • College of Architecture - 5 Km


Project Location


प्रधानमंत्री आवास योजना

सर्वांसाठी घरे (शहरी)

घटक क्र. ३ (AHP), भागीदारी तत्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मितीपात्रता निकष (ओळख व निवासाचा पुरावा दर्शवणारी कागदपत्रे )

 • आधार कार्ड
 • मतदान कार्ड
 • पॅन कार्ड
 • रेशन कार्ड
 • वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला
 • राष्ट्रीयकृत बँकेचे पास बुक
 • चालू महिन्यातील लाईट बिल
 • वाहन परवाना (लायसन्स)
 • अलीकडच्या काळातील कलर पासपोर्ट साइज फोटो

घटक क्र. ३ मधील आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना केंद्रशासन कडून १.५० लाख व राज्य शासनाकडून १.०० लाख अनुदान प्राप्त होऊ शकते.
  सदर लाभार्थ्यांना Stamp Duty व GST पूर्णपणे माफ आहे. • या योजनेत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या नावे संपूर्ण भारतात कोठेही घर नसल्याचे स्वयं घोषित प्रतिज्ञापत्र रु. १०० च्या मुद्रांकांवर देणे बंधनकारक आहे.
 • सदर प्रतिज्ञापत्र खोटे निघाल्यास भा.दं.वि. कलम १९९/२०० अन्वये संबांधितावर कार्यवाही होणार आहे.
 • सदर फ्लॅटची नोंदणी ही पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावे करण्यात येईल.
 • ह्या अगोदर कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतले असल्यास लाभार्थ्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. (उदा. रमाई आवास योजना, वाल्मिकी आवास योजना इ.) .
 • एका लाभार्थ्यास एका घटकातून लाभ घेता येईल.
  शर्ती व अटी लागू*.

Copyright © 2021 SV Smart City Developers. All Rights Reserved | Design by TIRUPATI MEDIA SERVICESS